Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Skov og Natur > Alle videnblade > Nyeste videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene indenfor serien Skov og Natur. De nyeste
videnblade står øverst, men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Sitkagran og fyr med løvtræ - Skovudviklingstype 52 03.01-22 marts 2006
Ask og rødel - Skovudviklingstype 31 03.01-19 februar 2006
Birk med skovfyr og gran - Skovudviklingstype 41 03.01-20 februar 2006
Fruesko i danske skove 09.06-05 februar 2006
Jordkomprimering og rodvækst hos kulturplanter af rødgran 04.05-05 december 2005
Bøg og gran - Skovudviklingstype 14 03.01-15 december 2005
Eg med ask og avnbøg - Skovudviklingstype 21 03.01-16 december 2005
Eg med lind og bøg - Skovudviklingstype 22 03.01-17 december 2005
Eg med skovfyr og lærk - Skovudviklingstype 23 03.01-18 december 2005
Stødrydning mod rodfordærver 08.07-30 november 2005
Skovudviklingstyper - Baggrund og begreber 03.01-11 november 2005
Bøg - Skovudviklingstype 11 03.01-12 november 2005
Bøg med ask og ær - Skovudviklingstype 12 03.01-13 november 2005
Bøg med douglasgran og lærk - Skovudviklingstype 13 03.01-14 november 2005
Afspænding og bevægelse 11.04-01 august 2005
Afspænding og bevægelse 11.04-02 august 2005
Dødt ved i skoven øger biodiversiteten 09.06-04 august 2005
Naturskoven viser vejen til naturnær skovdrift i bøg 03.01-10 juli 2005
Dødt ved i danske skove 09.06-03 juli 2005
Det grå egern 08.09-02 maj 2005
Hedens værdi for befolkningen 09.04-16 maj 2005
Skovrejsning med fokus på flersidighed 09.04-15 april 2005
Skovrejsning med focus på kreativ etableringspleje 09.04-14 april 2005
Nye artsblandinger til rekreationsskove og parkplantninger 09.04-13 april 2005
Naturnær skovdrift vil forøge skovens rekreative værdier 09.09-14 april 2005
Demonstration af nye skovtyper 09.04-12 april 2005
Variation mellem danske bøgeprovenienser 03.03-39 marts 2005
Brænde af nåletræ 07.04-02 marts 2005
"Grøn" motorsavsbenzin 11.00-05 februar 2005