Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Skov og Natur > Alle videnblade > Nyeste videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene indenfor serien Skov og Natur. De nyeste
videnblade står øverst, men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Kombinerede udslæbnings- og udkørselsmaskiner 06.04-04 februar 2005
Håndtering af dækrodsplanter 04.05-04 december 2004
Afkom af kårede danske ædelgranbevoksninger 03.03-38 december 2004
Marktryk og køreskader 06.00-04 december 2004
Dæktrykregulering 06.04-02 december 2004
Er der mere kulstof i skovjorde end i landbrugsjorde i Danmark? 04.06-17 november 2004
Flisproduktion og barkbillerisiko 08.10-12 november 2004
Forebyggelse og bekæmpelse af typografangreb 08.10-13 november 2004
Skovgræsning 03.01-05 november 2004
Kørsel med ATV'ere 11.06-02 oktober 2004
Naarva-Grip fældehoveder 06.02-06 oktober 2004
Bynær skovrejsning, skatter og kommunale budgetter 10.02-04 oktober 2004
Erfaringer med bynære skovplantninger 09.04-11 september 2004
Konvertering af rødgran ved underplantning 04.01-06 september 2004
Forsøg med provenienser af contortafyr 03.03-37 september 2004
Haglpatroner til jagt i skov i jagtsæsonen 2004 09.10-02 september 2004
Byudvikling og skov tæt 09.04-10 september 2004
Kombinationsmaskiner i nåletræstyndinger 06.02-05 juli 2004
Rødgran-stribesvamp 08.07-29 juni 2004
Resultater fra et afstandsforsøg med bøg 04.06-16 maj 2004
Kastanie-minérmøl 08.10-11 maj 2004
Flishugning med eller uden frakørselstraktor i unge nåletræbevoksninger 06.03-17 maj 2004
Skovbesøgenes karakter i 1970'erne og 1990'erne 09.09-13 april 2004
Flishåndtering kræver filtre 11.02-02 april 2004
Overlevelse og højdevækst i forsøg med europæiske provenienser af ædelgran 03.03-36 april 2004
Flere besøg i skovene i 1990'erne end i 1970'erne 09.09-12 april 2004
Undgå angreb af stribet vedborer 08.10-10 marts 2004
Elmesyge 08.07-28 marts 2004
Udvaskning af nitrat efter stormfaldet i nåletræsplantager i sønderjylland 04.06-14 februar 2004
Behandling af elmesyge 08.07-02 februar 2004