Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Skov og Natur > Alle videnblade > Nyeste videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene indenfor serien Skov og Natur. De nyeste
videnblade står øverst, men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Plukhugst - definitioner og principper 05.06-15 april 2003
Rundtræ eller flis i mellemaldrende rødgranbevoksninger 06.03-16 april 2003
Egevisnesyge 08.07-23 marts 2003
Bynær skovrejsning - en gevinst for lokalsamfundene 10.02-03 marts 2003
Checkliste for borgerinddragelse 09.04-08 marts 2003
Ti bud på god borgerinddragelse 09.04-07 februar 2003
Jordbearbejdning under skærm af rødgran 04.03-08 februar 2003
Krav til vedligeholdelsen af skovveje 06.11-01 februar 2003
Vedligeholdelse af skovveje 06.11-02 februar 2003
Borgerinddragelse 09.04-06 februar 2003
Skovflåten 11.02-01 december 2002
Atmosfærisk deposition af magnesium, kalium og calcium 08.04-10 december 2002
Nedsæt spredningen af rodfordærver 08.07-22 december 2002
Centraleuropæiske erfaringer med gødskning og kalkning 05.02-07 november 2002
Luftforureningens og skovdriftens betydning for jordforsuringen 08.04-07 november 2002
Stoftilførsel til skoven via atmosfæren 08.04-09 november 2002
Kvalitet og vækst i to forsøg med europæiske bøgeprovenienser 03.03-29 november 2002
Indsamling af svampe i skoven 08.07-21 oktober 2002
Danske råtræpriser over næsten 100 år 10.02-02 oktober 2002
Sortkerne hos ask 05.06-10 september 2002
Plantning under skærm reducerer risikoen for tab af næringsstoffer ved udvaskning. 04.06-13 september 2002
Samspil mellem vedplanter i 6-rækkede forsøgshegn 03.09-03 september 2002
Stævningsskove i Danmark 03.01-03 september 2002
Stævningsdrift 03.01-04 september 2002
Provenienser af dansk omorikagran 03.03-13 september 2002
To forsøg med provenienser af østrigsk fyr 03.03-28 september 2002
Danske råtræprisers forhold til verdensmarkedet 10.02-01 september 2002
Sundhedsskadelige skimmelsvampe i flis 11.00-04 august 2002
Regler for anvendelse af husdyrgødning 04.08-02 august 2002
Nitrat i vand under skove 08.05-18 august 2002