Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Skov og Natur > Alle videnblade > Nyeste videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene indenfor serien Skov og Natur. De nyeste
videnblade står øverst, men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Tilførsel af stoffer og vand til skoven - træarternes indflydelse 03.02-13 december 2000
Kulstofbinding i skove 09.08-02 december 2000
Skove som løftestang for bedre lokalområder 09.04-02 december 2000
To forsøg med douglasprovenienser fra Washington og British Columbia 03.03-21 november 2000
Egens fordringer til voksestedet: Stilkeg og vintereg 03.02-11 november 2000
Rødgranens fordringer til voksestedet 03.02-12 november 2000
Småplantninger i det åbne land til gavn for vildtet 09.10-03 november 2000
De levende fortidsminder er en del af landskabets historie 09.07-01 november 2000
Nogle karakteristiske, levende fortidsminder 09.07-02 november 2000
Luftforurening i bevoksningsrande 08.04-01 oktober 2000
Heltræudnyttelse 08.05-12 oktober 2000
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-13 oktober 2000
Slagfaste sikkerhedsruder til traktorer og skovmaskiner 06.00-03 oktober 2000
Kædeskud, hvad er det? 11.03-05 september 2000
Tre forsøg med nordamerikanske sitkagranprovenienser 03.03-20 september 2000
Fällboy 06.01-02 september 2000
Nåleanalyser kan afsløre gødskningsbehovet hos rødgran 05.02-06 august 2000
Nålefald i fyr - saltskader 08.04-08 august 2000
Bortførsel af næringsstoffer ved flisning af tyndinger i rødgran 08.05-10 august 2000
Bortførsel af næringsstoffer ved flisning over en omdrift i rødgran 08.05-11 august 2000
Nålefald i fyr - fyrrens sprækkesvamp 08.07-15 august 2000
Bekæmpelse af mosegrise 04.12-07 juli 2000
Brunporesvamp 08.07-14 juni 2000
Skovbundsplanternes følsomhed over for slid varierer 09.09-07 maj 2000
Sådan virker GPS-systemet 09.03-01 maj 2000
Kvalitetsklasser for brændselsflis 07.04-03 maj 2000
Kulstofbinding ved skovrejsning på tidligere landbrugsjord 04.06-10 april 2000
Rodfordærveren 08.07-01 april 2000
Rodfordærveren 08.07-03 april 2000
Rodfordærveren 08.07-04 april 2000