Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Skov og Natur > Alle videnblade > Nyeste videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene indenfor serien Skov og Natur. De nyeste
videnblade står øverst, men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Rodfordærveren 08.07-13 april 2000
Stormfald og opformering af barkbiller 08.10-04 marts 2000
Stormfald og vedlevende insekter 08.10-05 marts 2000
Slovakiske og karpato-ukrainske rødgranprovenienser 03.03-19 februar 2000
Skovrejsning - nitratudvaskning, jordens pH og kulstofbinding 04.06-09 december 1999
Et rødegeproveniensforsøg ved Viborg 03.03-18 december 1999
Langtidsopbevaring af træ til flisning efter stormfald 06.07-05 december 1999
Rødeg - to proveniensforsøg på heden Rødeg (Quercus borealis Michaux) 03.03-16 november 1999
Internationale proveniensforsøg med vintereg i Danmark 03.03-17 november 1999
Hedepleje med rotationsbrænding 09.12-04 oktober 1999
Høenge i skov 09.12-03 oktober 1999
Det organiske lag i skovbevoksninger: Betydning af træart og jordbund 03.02-10 oktober 1999
Automatisk opmåling af uafkortet tømmer med DAPT 517 06.09-01 oktober 1999
Rapsolie som brændstof på dieselmotorer 06.08-07 oktober 1999
Grundvandsdannelse under skove 09.08-01 oktober 1999
Pleje af moser 09.12-02 oktober 1999
Opkvistning i bøg, ask og ær 05.04-01 september 1999
Dyb jordbehandling 04.03-06 september 1999
Hallandssygen - »blødende graner« 08.00-01 september 1999
Træarternes krav til jordbunden. Introduktion 03.02-06 september 1999
Træarternes krav til jordbunden. Løvtræer 03.02-07 september 1999
Træarternes krav til jordbunden. Nåletræer 03.02-08 september 1999
Bøgens fordringer til voksestedet 03.02-09 september 1999
Afprøvning af værktøj, maskiner og redskaber i Tyskland 06.00-01 september 1999
Gruppetest af grensakse i Tyskland 06.00-02 september 1999
Brændværdi for brændselsflis til handelsafregning 06.09-02 september 1999
Træressourcer i de danske skove over ½ ha 10.04-01 september 1999
Håndbog for landskabsæstetikere 09.05-01 september 1999
Sprinklerlagring af uafkortet tømmer 07.02-02 september 1999
Hvordan bedømmer man, om træpiller er den ægte vare? 07.04-04 september 1999