Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Skov og Natur > Alle videnblade > Nyeste videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene indenfor serien Skov og Natur. De nyeste
videnblade står øverst, men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-09 august 1999
Traktormonterede flishuggere til skovbrug 06.03-15 august 1999
Afprøvning og godkendelse af hagl 09.10-01 august 1999
Hvorfor besøger vi naturen? 09.09-06 juli 1999
Tre forsøg med rækkevis blanding af bøg og rødgran 05.02-05 juni 1999
Plantning af ask på Lounkær Skovdistrikt 04.06-02 juni 1999
Tørstofproduktion i danske energiskove af pil 03.01-02 juni 1999
Befolkningens syn på skovrejsning 09.09-05 juni 1999
Maskinoversigter - Brændemaskiner 12.00-01 maj 1999
2 hugstforsøg i bøg på Gråsten statsskovdistrikt 05.06-12 maj 1999
Lagring af energipil 07.02-06 maj 1999
Resultater fra 3 hugstforsøg i rødgran på Østlolland 05.06-11 april 1999
Forudsætninger for vellykket mekanisk renholdelse 04.10-13 april 1999
Handelsmasse- og cylindermasse for rødgrantømmer 09.01-01 april 1999
ATV-køretøjer fra Japan 06.19-02 marts 1999
ATV-køretøjer fra USA og Sverige 06.19-03 marts 1999
Høstning af energipil 06.03-14 marts 1999
Stamtal og skrælleskader i rødgran 08.09-01 februar 1999
Kerneråd i en blandingsbevoksning på Langesø skovdistrikt 08.07-12 februar 1999
Baltiske og polske rødgranprovenienser på Lindet Statsskovdistrikt 03.03-14 januar 1999
Baltiske og polske rødgranprovenienser i Valby Hegn, Tisvilde Statsskovdistrikt 03.03-15 januar 1999
Vilje til at betale for ændret træartsvalg i skoven 09.04-01 januar 1999
Svampe på eg i skoven 08.07-09 december 1998
Svampe som vednedbrydere og parasitter i løvskoven 08.07-10 december 1998
Løvtræer særligt udsatte for svampeangreb 08.07-11 december 1998
CE-mærkning af motorsave 11.06-01 november 1998
3 års erfaringer med rensemidlet GMT Totalaffedter 06.08-06 november 1998
Liftmonterede spil 06.05-01 november 1998
Lufttæt lagring af energiflis 07.02-05 november 1998
Yanmar AB231-R - en lille selvkørende opkvistningsmaskine 05.04-03 oktober 1998