Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Skov og Natur > Alle videnblade > Nyeste videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene indenfor serien Skov og Natur. De nyeste
videnblade står øverst, men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Opkvistning af douglasgran 05.04-04 oktober 1998
Råvildt i skovkulturer 04.12-02 oktober 1998
Hugstforsøg i Abies grandis - Løvenholm 05.06-02 juni 1998
Intensiv rekreativ anvendelse påvirker jordbunden 09.09-04 marts 1998
Stinettets udvikling som mål for slidpåvirkning 09.09-03 marts 1998
Hugst fra toppen i ung gran - en sammenligning med hugst fra neden 05.06-09 januar 1998
Proveniensforsøg med japansk lærk 03.03-11 januar 1998
Proveniensforsøg med japansk lærk 03.03-12 januar 1998
Skovøkologiske udtryk (1) 08.00-04 november 1997
Skovøkologiske udtryk (2) 08.00-05 november 1997
Skovøkologiske udtryk (3) 08.00-06 november 1997
Hugst fra toppen i rødgran - Generelle forhold 05.06-08 oktober 1997
Skovrejsning på agerjord - Jordbehandling og rodudvikling 04.03-05 oktober 1997
Et proveniensforsøg med bøg 03.03-10 oktober 1997
Skovrejsning på agerjord - Jordbehandling og vandhusholdning 04.03-04 september 1997
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-06 august 1997
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-07 august 1997
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-08 august 1997
Så er det tid til at gennemgå kemiskabet 04.19-03 juli 1997
Nedsivning af pesticider til grundvandet 04.19-04 juli 1997
Plantning og såning af eg på agerjord 04.06-04 juni 1997
Plantning og såning af eg på agerjord - økonomi 1 04.06-05 juni 1997
Plantning og såning af eg på agerjord - økonomi 2 04.06-06 juni 1997
Kantareller i dyrket skov 08.07-05 maj 1997
Vildtafværgning i eg 04.12-01 april 1997
Miljøudtryk i moderne skovbrug (1) 03.00-01 marts 1997
Miljøudtryk i moderne skovbrug (2) 03.00-02 marts 1997
Miljøudtryk i moderne skovbrug (3) 03.00-03 marts 1997
Et forsøg med rødgranprovenienser fra Øst- og Sydøsteuropa anlagt på Lindet statsskovdistrikt 03.03-09 november 1996
Udvikling af såningskulturmetoder i løvtræ 04.06-07 oktober 1996