Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Skov og Natur > Alle videnblade > Nyeste videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene indenfor serien Skov og Natur. De nyeste
videnblade står øverst, men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Udvikling af såningskulturmetoder i løvtræ 04.06-08 oktober 1996
Topkapning af undervækst under eg 05.05-02 september 1996
Faktorforsøg med gødskning, vanding, såbedstype og bundflorakonkurrence i to bøgeforyngelser 04.01-04 september 1996
Skovtræernes genetiske variation 03.05-02 september 1996
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-04 august 1996
Vedligeholdelse af hydrauliksystemer 06.08-05 august 1996
Dyrkningstæthed og plantekvalitet 04.05-03 juni 1996
Stormfald: 08.01-01 juni 1996
Thuja plicata, et alternativ til rødgran på kraftige jorder 03.02-05 juni 1996
Silvatec CH 878 og 478 Flismaskiner 06.03-13 juni 1996
Langtidslagring af nåletræplanter på skovdistriktet 04.05-02 april 1996
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-05 april 1996
Omkostninger ved levering af lagret flis 06.03-12 april 1996
Gravemaskiner udstyret med skovningsaggregat 06.07-04 april 1996
Hvad er vitalitet i skov? - Hvad er vitalitetsgødskning? 05.02-04 marts 1996
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-03 marts 1996
Bøgeforyngelsens økologi 04.01-03 januar 1996
Hydraulikslanger til skovmaskiner 06.08-04 januar 1996
Luftforurening med svovl 08.04-06 december 1995
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-01 november 1995
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-02 november 1995
Køle-/fryselagrede barrodsplanter 04.05-01 oktober 1995
Plantetid for friskoptagne barrodsplanter 04.06-01 oktober 1995
Afprøvning af VW-arbejdsbiler til skovbruget 06.19-01 oktober 1995
Miljøtilpassede hydraulikolier I 06.08-01 oktober 1995
Miljøtilpassede hydraulikolier II 06.08-02 oktober 1995
Miljøtilpassede hydraulikolier III 06.08-03 oktober 1995
Dyrkning af fuglekirsebær 05.00-01 september 1995
Bevoksningsafkom af dansk rødgran 03.03-08 september 1995
Tidsstudier for flis- og rundtræmetoden i ung gran 06.03-10 september 1995