Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Skov og Natur > Alle videnblade > Nyeste videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene indenfor serien Skov og Natur. De nyeste
videnblade står øverst, men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Lastvognstransport på skovveje 06.06-02 september 1995
Tilvækstoversigt for fuglekirsebær 09.02-03 september 1995
Løvtræartsserien fra 1973. II 03.02-04 august 1995
Skovrejsning på agerjord - Etableringssikkerhed 04.02-02 juni 1995
Skovrejsning på agerjord - Vækststart 04.02-03 juni 1995
Skader på træer og kulturplanter 08.00-02 maj 1995
Et forsøg med rødgranprovenienser fra Øst- og Sydøsteuropa anlagt i Nordsjælland i 1970 03.03-07 november 1994
Fosforgødskning i vestjyske rødgranbevoksninger 05.02-02 september 1994
Udbringning af slam i skove 04.09-03 september 1994
Et proveniensforsøg med småbladet lind 03.03-05 september 1994
Et proveniensforsøg med rødel 03.03-06 september 1994
Udrensning i bøg med trykluftstangsaks 05.01-01 august 1994
Vand, havsalt og luftforurening 08.04-02 august 1994
Tynding fra toppen i rødgran 08.04-03 august 1994
Brændselsflis' størrelsesfordeling 06.03-08 august 1994
Kvalitetsreference ved indkøb af motorsav 05.09-01 juli 1994
Kvælstofudvaskning fra sitka-skov 08.04-05 juli 1994
Frisk- og tørvægt pr. rummeter flis for fransk bjergfyr 06.03-07 juli 1994
Landevejstransport af flis og energirundtræ 06.06-01 juli 1994
Svampe under 12 forskellige træarter 09.06-02 juli 1994
Træartsforsøg i nåletræ i Rykkerup skov - Krenkerup skovdistrikt 05.06-06 juni 1994
Træartsforsøg i nåletræ i Rykkerup - Krenkerup skovdistrikt 05.06-07 juni 1994
Skærmforyngelse af rødgran på sandjord 04.01-02 juni 1994
Energipil 03.01-01 juni 1994
Proveniensvalg i sitkagran 03.03-01 februar 1994
Proveniensvalg i sitkagran - Resultater fra forsøg med danske provenienser 03.03-02 februar 1994
Proveniensvalg i sitkagran - vurdering af kåringsfortegnelsens frøkilder, status 1993 03.03-03 februar 1994
Hugstforsøg i skovfyr 05.06-04 december 1993
2 hugstforsøg i bøg - Gråsten statsskovdistrikt 05.06-05 december 1993
Vanriskapning af stilkeg 05.04-02 december 1993