Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Skov og Natur > Alle videnblade > Nyeste videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene indenfor serien Skov og Natur. De nyeste
videnblade står øverst, men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Ti årlige ture i skoven er typisk 09.09-27 juni 2012
Forårsafløvninger i eg 08.10-21 juni 2012
Træartsvalget 9. Lind 03.02-26 juni 2012
Friluftsliv i skovene 09.09-26 juni 2012
Træartsvalget 8. Grandis 03.02-25 juni 2012
Træartsvalget 7. Fuglekirsebær 03.02-24 juni 2012
Bekæmpelse af glansbladet hæg 04.10-05 maj 2012
Glansbladet hæg - en invasiv art under hastig spredning 04.10-04 maj 2012
Træartsvalget 6. Douglasgran 03.02-23 maj 2012
Lodsejernes erfaringer med færdsel langs danske vandløb 09.09-24 maj 2012
Adgangsmuligheder og færdselsmønster langs danske vandløb 09.09-25 maj 2012
Træartsvalget 5. Bøg 03.02-22 maj 2012
Træartsvalget 4. Birk 03.02-21 maj 2012
Asiatiske træbukke i Norditalien 08.10-20 april 2012
Træartsvalget 3. Avnbøg 03.02-20 april 2012
Asiatisk træbuk i USA 08.10-19 april 2012
Træartsvalget 2. Ask 03.02-19 april 2012
Bekæmpelse af skadedyr og svampe i skove og på tømmer 04.11-01 april 2012
Bekæmpelse af ukrudt i kulturer og læhegn 04.10-01 april 2012
Træartsvalget 1 - de enkelte træarters økologi og anvendelse 03.02-18 april 2012
Underplantning af rødgran 04.01-07 marts 2012
Asiatisk træbuk og citrustræbuk I 08.10-17 marts 2012
Asiatisk træbuk og citrustræbuk II 08.10-18 marts 2012
Naturpleje: Lodsejerens forpligtelser 09.12-10 marts 2012
Taksering af skovressourcer med luftbåren laserscanning 09.01-03 marts 2012
Bevoksningshøjde målt med luftbåren laserscanning 09.00-01 december 2011
Håndtering af vildt og vildtkød 09.10-11 december 2011
Bynke-ambrosie 04.10-03 oktober 2011
Robinietoptørre 08.07-48 oktober 2011
Udbredelse og konsekvenser af asketoptørre 08.07-49 oktober 2011