Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Skov og Natur > Alle videnblade > Nyeste videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene indenfor serien Skov og Natur. De nyeste
videnblade står øverst, men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Udforsk Arboretets plantesamling inden besøget 03.09-04 november 2009
Håndtering af bevoksninger med asketoptørre 05.06-29 oktober 2009
Højdevækstfunktioner for bøg, eg, rødgran, sitkagran, ædelgran og douglasgran 09.02-08 oktober 2009
Automatisk opmåling af stakke af afkortede effekter 09.01-02 oktober 2009
Fældning med hydrauliske hjælpemidler 11.03-10 august 2009
Karakteregenskaber for en række douglasgranfrøkilder 03.03-48 august 2009
Vildtvenlig naturpleje 09.10-07 august 2009
Værdien af adgang til den danske natur 09.09-23 maj 2009
Visuel vurdering af løvtræer 08.07-07 maj 2009
Skadevoldere på douglasgran 08.07-42 maj 2009
Fortolkning af elektronisk rådmåling 2 08.07-41 april 2009
Fortolkning af elektronisk rådmåling 1 08.07-40 april 2009
Elektronisk rådmåling i enkelttræer 08.07-39 marts 2009
Rådbedømmelse visuelt og med instrumenter 08.07-38 marts 2009
Vintereg anvendt til vedproduktion: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-47 februar 2009
Præcision af håndholdt GPS i skov 09.03-03 januar 2009
Skovrejsning og cadmiumudvaskning 04.00-05 januar 2009
Krantraktoren som udslæbnings- og udkørselsmaskine 06.05-02 januar 2009
Hold fokus på sikkerhed ved oparbejdning af stormfald 11.03-09 december 2008
Tilførsel af svovl og kvælstof til otte danske skove 08.05-19 december 2008
Nedsivning af vand under otte danske skove 08.05-20 december 2008
Nitratudvaskning fra otte danske skove 08.05-21 december 2008
Douglasgran: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-45 december 2008
Plantning for vildtet 03.03-46 december 2008
Skoven som græsgang 03.01-35 oktober 2008
Effekt af græsning på træer og buske 03.01-36 oktober 2008
Det bedste plantemateriale til skov og landskab med Plantevalg.dk 03.03-42 oktober 2008
Prioritering for udvælgelse med Plantevalg.dk 03.03-43 oktober 2008
Stilkeg: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-44 oktober 2008
Hvad er bedre vilkår for dyrelivet værd for befolkningen? 09.10-06 oktober 2008