Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Skov og Natur > Alle videnblade > Nyeste videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene indenfor serien Skov og Natur. De nyeste
videnblade står øverst, men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af nål og gruppevis indplantning af løvtræ 05.07-17 december 2007
Vurdering af risikotræer 5 08.07-37 december 2007
Konvertering af bøgebevoksninger 05.07-10 november 2007
Konvertering af bøg: Kvalitativ gruppehugst 05.07-11 november 2007
Konvertering af bøg: Forceret strukturhugst 05.07-12 november 2007
Konvertering af bøg: Skærmfladehugst 05.07-13 november 2007
ATV-køretøjer fra Kina 06.19-04 november 2007
Vurdering af risikotræer 1 08.07-33 oktober 2007
Vurdering af risikotræer 2 08.07-34 oktober 2007
Vurdering af risikotræer 3 08.07-35 oktober 2007
Vurdering af risikotræer 4 08.07-36 oktober 2007
Internationale proveniensforsøg med Vintereg i Danmark II 03.03-41 oktober 2007
Konvertering af gran: Hugst for 60 ankertræer 05.07-07 september 2007
Konvertering af gran: Skærmstilling 05.07-08 september 2007
Konvertering af gran: Modificeret renafdrift (Kulisse, rand.) 05.07-09 september 2007
Skovbundsflora i gammel urørt skov 03.01-31 september 2007
Græsning - et effektiv middel mod Kæmpebjørneklo 03.01-32 september 2007
Produktion af mos i skovbruget 03.01-33 september 2007
Udstyr til indtrækning af vanskelige træer 06.01-04 september 2007
Hugst og stormfald VII 05.06-24 juli 2007
Hugst og stormfald VI 05.06-23 juli 2007
Hugst og stormfald V 05.06-22 juli 2007
Konvertering af gran: Hugst for 180 fremtidstræer 05.07-04 juli 2007
Konvertering af gran: Hugst fra oven uden markering af fremtidstræer 05.07-05 juli 2007
Konvertering af gran: Systematisk strukturhugst 05.07-06 juli 2007
Sitkabladlus i gran 08.10-03 juli 2007
Sikkerhed ved indtrækning af vanskelige træer 06.01-03 juli 2007
Hugst og stormfald IV 05.06-21 maj 2007
Konvertering - veje til naturnær skov 05.07-01 maj 2007
Konvertering af nåletræsbevoksninger 05.07-02 maj 2007