Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Skov og Natur > Alle videnblade > Nyeste videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene indenfor serien Skov og Natur. De nyeste
videnblade står øverst, men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér stigende
Afvikling af overstandere i bøge 06.01-01 januar 0001
Hugstforsøg i ær - Bregentved 05.06-01 september 1992
Stabiliserende effekt af opkvistning og topkapning i rødgranrande 05.05-01 september 1992
Jordbearbejdning ved naturlig foryngelse af bøg 04.03-01 september 1992
Afvikling af skærmen ved naturlig foryngelse af bøg 04.02-01 september 1992
Udkørselstraktorer 06.04-01 september 1992
Udvælgelse af hovedtræer i eg 05.06-03 november 1992
Checkliste for naturlig foryngelse af bøg 04.01-01 november 1992
Gødskning med spildevandsslam i skov 04.09-01 november 1992
Anlæg af poppelklonforsøg 03.04-01 november 1992
Brænde 07.04-01 november 1992
Arbejdsorganisation ved oparbejdning af stormfald 06.07-01 februar 1993
Stormfaldsoparbejdning med brug af gummihjulslæsser 06.07-03 februar 1993
Lagring af flis, chunk og brænde fra heltræer 07.02-01 februar 1993
Reolpløjning 04.03-02 maj 1993
Oldenindsamling 04.04-01 september 1993
Opbevaring af bog og agern 04.04-02 september 1993
Dækafgrøder som alternativ ukrudtsbekæmpelse 04.07-01 september 1993
Skov- og Naturstyrelsens kvasskærer 04.03-03 september 1993
Hugstforsøg i skovfyr 05.06-04 december 1993
2 hugstforsøg i bøg - Gråsten statsskovdistrikt 05.06-05 december 1993
Vanriskapning af stilkeg 05.04-02 december 1993
FPA gruppetest af grensakse (ørnenæb m.m.) 04.19-02 december 1993
Proveniensvalg i eg i Danmark 03.03-04 december 1993
Proveniensvalg i sitkagran 03.03-01 februar 1994
Proveniensvalg i sitkagran - Resultater fra forsøg med danske provenienser 03.03-02 februar 1994
Proveniensvalg i sitkagran - vurdering af kåringsfortegnelsens frøkilder, status 1993 03.03-03 februar 1994
Træartsforsøg i nåletræ i Rykkerup skov - Krenkerup skovdistrikt 05.06-06 juni 1994
Træartsforsøg i nåletræ i Rykkerup - Krenkerup skovdistrikt 05.06-07 juni 1994
Skærmforyngelse af rødgran på sandjord 04.01-02 juni 1994