Dato: 01-03-1996 | Videnblad nr. 05.02-04 Emne: Gødskning og vanding

Hvad er vitalitet i skov? - Hvad er vitalitetsgødskning?

I 1980'erne og 1990'erne blev observeret og beskrevet symptomer på forringet stabilitet og sundhedstilstand i rødgranbevoksninger på næringsfattige sandede jorde i Vest-, Midt- og Sønderjylland. Som årsag til den forringede sundhedstilstand er blandt andet anført en manglende balance i næringsstoftilførslen til træerne som følge af luftforurening med kvælstof og svovl.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.02-04
Forfattere: Morten Ingerslev og Henrik Vejre