Dato: 01-09-1992 | Videnblad nr. 05.06-01 Emne: Hugstbehandling

Hugstforsøg i ær - Bregentved

Den tiltagende ærdyrkning siden 1967 har gjort det ønskeligt at få træartens vækstforhold bedre belyst. De foreløbige resultater fra Bregentved viser en diametergevinst af omtrent samme størrelsesorden ved C- og D-hugster i ungdommen, men til gengæld medfører de stærke hugster en væsentlig tilvækstnedgang i forhold til A-hugsten. Forsøget peger i retning af, at tilvæksten i ær er mere hugstfølsom end for bøg og eg.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.06-01
Forfatter: Bruno Bilde Jørgensen