Dato: 01-06-1998 | Videnblad nr. 05.06-02 Emne: Hugstbehandling

Hugstforsøg i Abies grandis - Løvenholm

Abies grandis udgør med et samlet areal på 2.500-3.000 ha en beskeden del af det danske skovareal. Statsskovbruget har dog siden 1960 årligt tilplantet 1-2 % af kurturarealet med denne træart, og arealet med grandis synes at være i svag stigning.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.06-02
Forfattere: Bruno Bilde Jørgensen og Andreas Bergstedt