Dato: 01-01-1998 | Videnblad nr. 05.06-09 Emne: Hugstbehandling

Hugst fra toppen i ung gran - en sammenligning med hugst fra neden

Forskningscentret har gennemført to studier af hugst fra toppen. Formålet med undersøgelserne var at sammenligne sortimentsudfald, sortimentsomkostninger og dækningsbidrag ved hugst fra toppen med de tilsvarende tal for hugst fra neden i de samme bevoksninger. Resultaterne viser bl.a., at hugst fra toppen kan ændre sortimentsudfaldet betydeligt, sortimentsomkostningerne reduceres og dækningsbidraget bliver større.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.06-09
Forfatter: Kjell Suadicani