Dato: 01-04-1999 | Videnblad nr. 05.06-11 Emne: Hugstbehandling

Resultater fra 3 hugstforsøg i rødgran på Østlolland

Resultater fra tre 51-årige rødgranhugstforsøg på Østlolland (Aalholm og Fuglsang skovdistrikter) er opgjort i fællesskab af KVL og FSL. Undersøgelserne har omfattet stormstabilitet, stammeråd, vedproduktion, tømmerkvalitet og økonomisk udbytte ved fem hugstbehandlinger kan anbefales på denne lokalitet, mens valget mellem C- og D-hugst må bero på en lokal vurdering af udbytte og stormfaldsrisiko.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.06-11
Forfattere: Bruno Bilde Jørgensen og Andreas Bergstedt