Dato: 01-01-2002 | Videnblad nr. 05.06-14 Emne: Hugstbehandling

Hugststyrkens betydning for jordens kulstoflager

Kyotoaftalen åbner mulighed for at kulstofbinding i biomasse og jord som følge af skovdriftstiltag kan er imidlertid kun lidt viden om i hvor høj grad det er muligt igennem skovdriften at påvirke jordens kulstoflager. Undersøgelser af jordbunden i FSLs hugstforsøg i rødgran har bl.a. haft til formål at belyse hvorvidt en ændret hugstpolitik kan føre til yderligere binding af kulstof i skovjorde.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.06-14
Forfattere: Lars Vesterdal og Karin Hansen