Dato: 01-03-2006 | Videnblad nr. 05.06-16 Emne: Hugstbehandling

Pælehugstforsøget i rødgran i Stenholtvang

Dansk skovbrug interesserer sig for nye måder at behandle skovene på. En særlig form er måldiameterhugst. I vurdering og beskrivelse af denne hugstmåde savnes langsigtede danske skovforsøg med en undtagelse: Pælehugstforsøget i rødgran i Stenholtvang.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.06-16
Forfattere: Niels Heding og Merete Morsing