Dato: 01-06-2006 | Videnblad nr. 05.06-17 Emne: Hugstbehandling

Naturnær dyrkningsmodel for bøg

Der er indenfor de seneste 20 år lavet mange stamtalsrige, homogene selvforyngelser i bøg. Hvordan griber man konverteringen til naturnær skovdrift an i disse bevoksninger? Dette Videnblad er et forslag til en naturnær konverterings- og dyrkningsmodel for bøg på muldbund evt. med indblanding af ask og/eller ær (skovudviklingstype 11 og 12). Der er taget udgangspunkt i den model, man i de senere år har anvendt i de niedersachsiske delstatsskove.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.



Videnblad nr.: 05.06-17
Forfatter: Lotte Vang Kristensen