Dato: 01-04-1999 | Videnblad nr. 04.10-13 Emne: Bekæmpelse af uønsket vegetation

Forudsætninger for vellykket mekanisk renholdelse

Mekanisk renholdelse ved jordbearbejdning er i dag det mest anvendte alternativ til kemisk ukrudtsbekæmpelse. Der er en række forudsætninger, der skal være opfyldt, for at sikre et vellykket resultat af den mekaniske renholdelse. Det er f.eks. vigtigt, at rækkerne er placeret hensigtsmæssigt i forhold til terrænet og at afstanden mellem rækkerne passer til renseredskabernes bredde. Man skal desuden regelmæssigt holde øje med kulturen, så man undgår, at ukrudtet pludseligt er blevet så stort, at det bliver vanskeligt at rense arealet.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.10-13
Forfattere: Bent Keller og Frans Theilby