Dato: 01-08-2002 | Videnblad nr. 04.08-02 Emne: Gødskning og vanding

Regler for anvendelse af husdyrgødning

En kommende bekendtgørelse for anvendelsen af husdyrgødning fra Skov- og Naturstyrelsen begrænser anvendelsen til markkulturer (fastgødning til pyntegrøntkulturer) og flydende husdyrgødning til pyntegrøntkulturer og skovtræer i skov.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.08-02
Forfatter: Claus Jerram Christensen