Dato: 01-09-1993 | Videnblad nr. 04.07-01 Emne: Hjælpetræer og dækafgrøder

Dækafgrøder som alternativ ukrudtsbekæmpelse

Der er stor interesse for at reducere pesticidforbruget. Der har fra flere sider været teorier om, at man ved at styre vegetationen i retning mod en mindre skadelig vegetationssammensætning kunne undgå kemisk renholdelse. Forskningscentret for Skov & Landskab (FSL) igangsatte delvist finansieret af Skov- og Naturstyrelsen forsøg i 1990 ved Løvbakke Skov ved Herning og Lisbjerg Skov ved Århus. Forsøgene repræsenterer henholdsvis let og svær jord.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.07-01
Forfattere: Lars Kjærbølling