Dato: 01-10-1997 | Videnblad nr. 04.03-05 Emne: Jordbearbejdning

Skovrejsning på agerjord - Jordbehandling og rodudvikling

I enhver form for planteavl er det normalt en fordel, at planterne har stor roddybde af hensyn til vand- og næringsstofforsyningen. For skovkulturer er det endvidere en fordel af hensyn til den fysiske stabilitet i den fremtidige bevoksning. Mulighederne for at ændre på roddybden er specielt kendt, hvor de begrænsende faktorer er mekanisk modstand eller manglende luftskifte. Her vil en dybgående jordløsning eller dræning på vandlidende jorde normalt medføre en forøgelse af roddybden.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.03-05
Forfatter: Peter Matthesen.