Dato: 01-10-1998 | Videnblad nr. 04.12-02 Emne: Vildtafværgning og musebekæmpelse

Råvildt i skovkulturer

Bidskader i skovkulturer forvoldt af råvildt er et væsentligt problem i dansk skovbrug. Bidskaderne reducerer planternes vækst, forlænger kulturfasen, øger plejeomkostningerne, giver ringere form og dermed ringere vedkvalitet og kan i sidste ende øge planteafgangen. I blandingskulturer og selvforyngelser kan vildtbiddet forskyde træartssammensætningen, og måske fremme mindre værdifulde træarter på bekostning af en ønsket fremtidig hovedtræart. Uden hegning af kulturerne vil træartsvalget på mange lokaliteter være begrænset til nogle få arter, som ikke efterstræbes af vildtet. I dette Videnblad præsenteres hovedsageligt resultater fra en stor svensk undersøgelse. Undersøgelsen er lavet på renafdrifter af forskellig alder (0-5 år), hvor der er plantet rødgran, både ved forårs- og efterårsplantning.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.12-02
Forfatter: Anna Thormann