Nyhedsbrev om Skov og Natur – Københavns Universitet

Videntjenesten > Skov og Natur > Nyhedsbrev

Ny model for Videntjenesten

Ny model for Videntjenesten

Vi tager hul på 2018 med en ny model for Videntjenesten, der giver dig mere viden for pengene. Som abonnent har du nu adgang til både Skov og Natur, samt PyntegrøntVidentjenesten.dk, men betaler kun for en serie. Det gælder også, hvis du i forvejen abonnerer på begge serier. Prisen er 2.000 kr./år for et personabonnement og 500 kr./år for en ekstra bruger. Videnblade vil fremover kun udkomme i en elektronisk udgave. Du får fortsat kvalitetssikret viden fra IGN’s projekter, gratis rådgivning og rabat på vores arrangementer. Vi ændrer automatisk adgangen for alle nuværende abonnenter, så du skal ikke foretage dig noget. Har du spørgsmål, så kontakt Jette Alsing Larsen, jeal@ign.ku.dk eller Iben M. Thomsen, imt@ign.ku.dk.

Venlig hilsen Iben M. Thomsen, redaktør.

Kort nyt


Friluftsliv og sundhed
En ny rapport giver et opdateret overblik over, hvad frisk luft og aktiviteter – eller bare væren – i naturen gør for vores krop og sjæl. Bag rapporten står forskere fra Steno Diabetes Center Copenhagen og Københavns universitet. Læs mere


Kom godt i gang med Naturpleje
Naturplejeportalen er netop gået i luften i en ny og forbedret udgave. Naturplejeportalen hjælper dig med at finde de rette plejemetoder til forskellige typer naturarealer. Portalen er netop blevet opdateret og udbygget med den nyeste viden fra dansk og international forskning og praksis af Rita M. Buttenschøn og Lasse Gottlieb fra IGN. Læs mere og besøg Naturplejeportalen.


Skove og plantager 2016 er udkommet
Publikationen ”Skove og plantager 2016” giver overblik over skovenes tilstand i Danmark ved hjælp af data indsamlet fra 2011-2016. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning udarbejder statistikken for Miljø- og Fødevareministeriet. Læs mere og se udgivelsen.


Infrastrukturprojekt om fremtidige klima- og miljøændringer
IGN står i spidsen for forskningsinfrastrukturen AnaEE Denmark, som samler og udvikler forsøgsfaciliteter for eksperimentel økosystemforskning i Danmark. Samlingen af forsøgsfaciliteter skal hjælpe forskerne med at forudsige, hvordan fremtidige klimatiske og miljømæssige forandringer vil påvirke bl.a. fødevaresikkerhed, drikkevand, biodiversitet, drivhusgasudveksling og bioenergi. Den ny viden skal bidrage til udviklingen af langsigtet og bæredygtig udnyttelse og forvaltning af danske økosystemer. Læs mere.


Forskning i cellulose og enzymer  
Forsker ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet har modtaget 35 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til forskning i en klasse af enzymer, der spiller en afgørende rolle i naturen – på både godt og ondt. Læs mere.

Kurser og arrangementer


Kom i gang med QGIS
8. februar / Skovskolen Nødebo
Hvis man skal kunne arbejde i forskellige GIS programmer, kan det være svært at navigere og finde kendte funktioner. På dette kursus vil grundlæggende funktioner blive gennemgået. For brugere der arbejder med GIS, og som gerne vil i gang med QGIS. Læs mere og tilmeld dig kurset.


International Udeskolekonference
7.-9. marts / Skovskolen Nødebo
Den internationale konference på Skovskolen har til formål at dele viden og information om udeskole forskningsinitiativer blandt lande, der vides at arbejde med dette tema. Konferencens titel er ‘Existing evidence about the effects of Udeskole - an international perspective’.  Tilmelding og invitation.


Skovskolens Skovbrugskonference

12. april / Vejlsøhus Hotel og Konferencecenter

Det globale træforbrug forventes tredoblet frem til 2050. Skovdyrkningen bliver derfor vigtigere end nogensinde. På konferencen bringer vi de erfaringer, som findes i sektoren, i spil og diskuterer, hvordan de kan bruges til at takle den nye virkelighed. Læs mere.


Vurdering af risikotræer
28. maj-1. juni / Eldrupgård
13.-17. august og 24.-28. september / Nødebo
Hvornår er et træ farligt for sine omgivelser? Vi arbejder med vurdering af biologiske og mekaniske skader, træets biologi, bestemmelse af svampe m.m. Læs mere og tilmeld dig.


Find flere kurser på hjemmesiden
IGNs kursusvirksomhed understøtter udviklingen i de erhverv og sektorer, som vi forsker i. I vores kursuskataloger kan du finde dit næste kursus. Download de seneste kataloger og find inspiration til din nye efteruddannelse, kursus, temadag eller konference. Læs mere. Skovskolens AMU kurser har deres egen oversigt.

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev for Skov og Natur formidler forskning og rådgivning inden for skovbrug og naturforvaltning. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 02. februar 2018