Skader på skov – Københavns Universitet

Videntjenesten > Skov og Natur > Skader på skov

Skader på skov

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Indsamling af svampe i skoven 08.07-21 oktober 2002
Nitrat i vand under skove 08.05-18 august 2002
Fyrrens knop- og grentørre 08.07-20 juni 2002
Skadedyr i træ til eksport 08.10-08 februar 2002
Ny viden om tøndersvamp 08.07-18 september 2001
Skovdrift med tøndersvamp 08.07-19 september 2001
ESBEN 08.05-16 juni 2001
ESBEN - guided tour 08.05-17 juni 2001
Fyrrens knækkesygerust 08.07-17 juni 2001
Tøndersvamp og kulsvamp 08.07-08 maj 2001
Stor nåletræsnudebille 08.10-06 april 2001
Stor nåletræsnudebille 08.10-07 april 2001
Heltræudnyttelse og tilvækst ved tyndinger i ung rødgran 08.05-15 april 2001
Råd i douglasgran 08.07-16 marts 2001
Udvaskning af næringsstoffer efter gruppevis foryngelse i bøg 08.05-14 december 2000
Luftforurening i bevoksningsrande 08.04-01 oktober 2000
Heltræudnyttelse 08.05-12 oktober 2000
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-13 oktober 2000
Nålefald i fyr - saltskader 08.04-08 august 2000
Bortførsel af næringsstoffer ved flisning af tyndinger i rødgran 08.05-10 august 2000