Dato: 01-11-2004 | Videnblad nr. 08.10-12 Emne: Insekter

Flisproduktion og barkbillerisiko

Ved fældebunkelægning af tyndingstræ til tørring før flisning er der risiko for angreb af barkbiller, ikke blot i det fældede materiale, men også på de tilbageværende, stående træer. Hvis de rette forhold er tilstede i form af frisk ynglemateriale kombineret med en tørkestresset bevoksning, kan især typografen opformere sig kraftigt i de fældede træer og derefter gå til angreb på bevoksningen.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.10.12
Forfattere: Hans Peter Ravn og Thomas Lisborg