Dato: 01-07-1994 | Videnblad nr. 08.04-05 Emne: Luftforurening

Kvælstofudvaskning fra sitka-skov

Resultater fra ionbalanceforsøg

Grundlaget for et bæredygtigt dansk skovbrug indebærer en hensyntagen i driften, så hverken grundvand eller overfladevand påvirkes unødigt negativt af næringssalte, især kvælstof. Udvaskningen er lille under rødgran, men forholder det sig også sådan under sitkagran?

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.04-05
Forfatter: Lars Bo Pedersen