Dato: 01-11-2002 | Videnblad nr. 08.04-07 Emne: Luftforurening

Luftforureningens og skovdriftens betydning for jordforsuringen

I bevoksninger af bøg, eg, avnbøg, lind og ær

På 3 lokaliteter i Skåne med ca. 120- 130 årige blandingsbevoksninger af bøg, eg, avnbøg, lind og ær er tilførslen af svovl- og kvælstofforbindelser fra luftforurening til jorden under de forskellige træarter blevet undersøgt (Nordén, 1991 og 1994). Resultaterne af syrebelastning fra luftforurening er sammenlignet med den forsuring, som sker ved fjernelse af vedmassen under normal skovdyrkningspraksis.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.04-07
Forfatter: Karin Hansen