Dato: 01-11-1995 | Videnblad nr. 08.05-01 Emne: Næringsstof-ubalance i jorden

Stofkredsløb i de danske skove

Introduktion

Luftforurening og gentagne unormale klimatiske hændelser er blandt hovedårsagerne til den svækkede stabilitet i de danske skove. Stofkredsløbsundersøgelser udgør et centralt værktøj, når sådanne svækkelser skal vurderes. Dette videnblad er en generel indføring i stofkredsløbet i løv- og nåleskov med præsentation af de gængse principper og fagudtryk. Videnbladet er det første i en række, der omhandler næringsstofhusholdningen med de vigtigste kemiske elementer: svovl, fosfor, klorid, mangan, jern, aluminium, kulstof og vand

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.05-01
Forfatter: Lars Bo Pedersen