Dato: 01-11-1995 | Videnblad nr. 08.05-02 Emne: Næringsstof-ubalance i jorden

Stofkredsløb i de danske skove: K

Kalium (K)

Dette Videnblad omhandler kaliums kredsløb i skovøkosystemer. Videnbladet er det andet i rækken af Videnblade, der omhandler nåle- og løvskovens næringsstofhusholdning af de vigtigste kemiske elementer: kalium, magnesium, jern, kalcium, natrium, kvælstof, svovl, fosfor, klorid, mangan, aluminium, kulstof og vand. Hvert enkelt kemisk element har sit særegne biogoekemiske kredsløb. Kaliums kredsløb kendetegnes ved at være et af de mest simple, fordi kalium kun eksisterer på én form i kredsløbet, og fordi kalium let transporteres rundt i økosystemet.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.05-02
Forfatter: Lars Bo Pedersen