Dato: 01-03-1996 | Videnblad nr. 08.05-03 Emne: Næringsstof-ubalance i jorden

Stofkredsløb i de danske skove: Ca

Kalcium (Ca)

Dette videnblad omhandler kalciums kredsløb i skovøkosystemer. Videnbladet er det tredje rækken af Videnblade, der omhandler nåle- og løvskovens næringsstofhusholdning af de vigtigste kemiske elementer. Introduktion til enmet og ordforklaringer er givet i Videnblad 8.5-1. Kalciums kredsløb er forholdsvis kompliceret, selvom stoffet kun findes på én form. Specielt transporten i planterne kompliceres af kalciums stærke bindinger til organisk stof. Der er sandsynligvis kalciummangel i mange vestjyske skove.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.05-03
Forfattere: Lars Bo Pedersen og Claus Beier