Dato: 01-08-1996 | Videnblad nr. 08.05-04 Emne: Næringsstof-ubalance i jorden

Stofkredsløb i de danske skove: Mg

Magnesium (Mg)

Dette Videnblad handler om magnesiums kredsløb i skovøkosystemer. Videnbladet er det fjerde i rækken af Videnblade om nåle- og løvskovens næringsstofhusholdning af de vigtigste kemiske elementer. Introduktionen til emnet og ordforklaringer er givet i Videnblad 8.5-1. Magnesiums kredsløb kendetegnes ved at stoffet er mobilt og let lader sig transportere rundt i planterne. Magnesiums kredsløb er især påvirket af nærheden til havet. I Tyskland spiller magnesiummangel en betydelig rolle for den forringede sundhedstilstand. I Danmark er der størst risiko for mangel i Midtjylland.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.05-04
Forfattere: Lars Bo Pedersen, Claus Beier og Morten Ingerslev