Dato: 01-04-1996 | Videnblad nr. 08.05-05 Emne: Næringsstof-ubalance i jorden

Stofkredsløb i de danske skove: Mn

Mangan (Mn)

Dette videnblad omhandler mangans kredsløb i skovøkosystemer. Videnbladet er det femte i rækken af Videnblade om nåle- og løvskovens næringsstofhusholdning af de vigtigste kemiske elementer. Introduktionen til emnet og ordforklaringer findes i Videnblad 8.5-1. Mangan er et mikronæringsstof, hvis plantetilgængelighed i høj grad reguleres af jordens pH. Mangans vigtigste betydning i planterne er, at det medvirker til regulering af stofskifteprocesserne.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.05-05
Forfattere: Morten Ingerslev, Lars Bo Pedersen og Karsten Raulund Rasmussen