Dato: 01-08-1997 | Videnblad nr. 08.05-07 Emne: Næringsstof-ubalance i jorden

Stofkredsløb i de danske skove: P

Fosfor (P)

Fosfor er meget lidt mobilt i jordbunden. Det har en række centrale roller i planternes stofskifte. Mangel på fosfor påvirker væksten gennem reduceret celledeling og -forlængelse, ånding samt fotosyntese. Fosforkredsløbet karakteriseres ved en meget lille udvaskning sammenlignet med de andre makronæringsstoffer.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.05-07
Forfattere: Lars Bo Pedersen og Karsten Raulund Rasmussen