Dato: 01-08-1999 | Videnblad nr. 08.05-09 Emne: Næringsstof-ubalance i jorden

Stofkredsløb i de danske skove: S

Svovl (S)

Dette videnblad omhandler svovls kredsløb i skovøkosystemer. Svovlkredsløbet er et af de mest komplicerede næringsstofkredsløb. Svovls kredsløb i danske skovøkosystemer kendetegnes ved en stor atmosfærisk tilførsel. Tidligere var svovl den vigtigste luftforureningskomponent, men betydningen er mindsket markant med faldet i udledninger til atmosfæren. Både indeni og udenfor planterne er svovl forholdsvis mobilt. Svovl kan dog på sure jordbundstyper bindes relativt stærkt i jorden. Videnbladet er det niende i rækken af videnblade om nåle- og løvskovens næringsstofhusholdning med de vigtigste kemiske elementer. Introduktionen til emnet og ordforklaringer findes i videnblad 8.5-1.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.05-09
Forfattere: Lars Bo Pedersen, Morten Ingerslev og Karsten Raulund Rasmussen