Dato: 01-10-2000 | Videnblad nr. 08.05-12 Emne: Næringsstof-ubalance i jorden

Heltræudnyttelse

Konsekvenser for tilvækst og kulstoflagring i skovbunden

Dette Videnblad handler om, hvordan tilvækst og lagring af kulstof påvirkes i bevoksninger af rødgran, når man udnytter hele træer til flis. Påvirkningen af næringsstofbalancen ved flisning er beskrevet i Videnbladene 8.5-10 og 8.5-11.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.05-12
Forfattere: Finn Vanmann Jørgensen, Lars Vesterdal og Jørgen Neckelmann