Dato: 01-08-2002 | Videnblad nr. 08.05-18 Emne: Næringsstof-ubalance i jorden

Nitrat i vand under skove

Intensiveringen af landbruget har medført en stigende belastning af grundvandet. I løbet af de sidste 20 år er en række drikkevandsboringer blevet lukket på grund af forurening med nitrat eller pesticider. Det har sat fokus på vandkvaliteten under skove og andre arealer, der er uden for landbrugsmæssig omdrift. Skal vi finde fremtidens rene grundvand under skovene? Og kan skovrejsning bruges til at "dyrke" rent grundvand?

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.05-18
Forfattere: Per Gundersen, Karin Hansen, Annemarie Bastrup-Birk, Inger Kappel Schmidt, Lars Bo PedersenIngeborg Callesen, Lars Vesterdal og Karsten Raulund Rasmussen