Dato: 01-06-2002 | Videnblad nr. 08.07-20 Emne: Svampe

Fyrrens knop- og grentørre

Kraftige angreb af fyrrens knop- og grentørre har ramt Sverige og Norge i 2001. Sygdommen er specielt alvorlig i tætte bevoksninger af østrigsk fyr, men svampen kan under de rette betingelser også angribe f.eks. skovfyr og rødgran. Forebyggende tynding er den bedste bekæmpelse.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.07-20
Forfatter: Iben M. Thomsen