Dato: 01-11-1992 | Videnblad nr. 03.04-01 Emne: Forædling

Anlæg af poppelklonforsøg

Forskningscentret for Skov & Landskab er i forbindelse med projektet „Hurtigvoksende løvtræer på marginaljord“ gået igang med en vurdering af mulighederne for dyrkning af poppel. Interessen for popler i denne sammenhæng skyldes deres hurtige vækst og korte overskuelige omdrift, hvilket kan være et vigtigt incitament for visse skovejere til at starte en tilplantning med henblik på højskovsdrift. Poplerne vil endvidere i nyanlæg hurtigt kunne skabe læ for de øvrige plantninger, fungere som ammetræer for frostfølsomme arter samt på kort tid give området skovkarakter. Poplernes særlige krav til kulturrenholdelse taler for, at plantning af popler i større skala sker på tidligere landbrugsjord. Poplerne har endelig anvendelsesmuligheder i eksisterende skove samt i læ- og landskabsplantninger.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.04-01
Forfatter: Hans Kristian Kromann