Dato: 01-09-2003 | Videnblad nr. 03.04-02 Emne: Forædling

Bedre plantemateriale til skovbryn, vildtplantninger og læhegn

Der gøres nu en større indsats for fremavl og forædling af genetisk bredt plantemateriale af 34 danske arter af buske og træer til brug i landskabet. Indsatsen bygger på et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen (Statsskovenes Planteavlsstation) og Skov & Landskab (Arboretet og FSL). De første resultater vil foreligge i løbet af få år.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.04-02
Forfatter: Henrik Skibsted Jakobsen