Dato: 01-03-1997 | Videnblad nr. 03.00-01 Emne: Generelt

Miljøudtryk i moderne skovbrug (1)

De seneste års stigende interesse for de biologiske konsekvenser af skovdriften både i Danmark og i udlandet har udvidet skovbrugets ordforråd. En del udtryk og betegnelser stammer fra andre sprog og er oversat til dansk, andre er opstået i Danmark med særlig henvisning til danske forhold. Nogle ord, f.eks. „bæredygtighed“ og „økologi“, er ind imellem blevet anvendt i en noget fordrejet betydning og det har i nogle tilfælde skabt tvivl om, hvad de præcist dækker. I det følgende defineres og forklares en række udvalgte grundbegreber inden for den moderne „grønne“ skovdrift med særlig henblik på deres betydning i dansk skovbrug. I parantes efter hvert ord angives den engelske parallel eller oversættelse.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.00-01
Forfattere: Flemming Rune og Jens Peter Skovsgaard.