Dato: 01-09-2002 | Videnblad nr. 03.01-03 Emne: Skovdriftsformer

Stævningsskove i Danmark

Ønsket om et flersidigt skovbrug har øget interessen for naturskov og de gamle driftsformer. Naturskovsstrategien fra 1994 indeholder desuden en national målsætning om, at områder med gamle driftsformer skal udvides til at omfatte 4000 ha inden år 2000. I dette Videnblad beskrives de forskellige typer af stævningsskov og deres karakteristika.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.01-03
Forfattere: Ritta Buttenschøn og Ole L. Klitgaard.