Dato: 01-11-2005 | Videnblad nr. 03.01-11 Emne: Skovdriftsformer

Skovudviklingstyper - Baggrund og begreber

Dette Videnblad beskriver baggrund og begreber i forbindelse med 19 skovudviklingstyper, som beskrives i de efterfølgende Videnblade. Skovudviklingstyperne er en række modeller, der beskriver den på lang sigt ønskede bevoksningstype, den tilstræbte sammensætning af træarter samt mulig udviklings- og foryngelsesdynamik i forbindelse med en konvertering til naturnær skovdrift på en given lokalitet. Udviklingen af skovudvik­lings­typerne er blevet til i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, og der er desuden hentet input fra en række centrale aktører herunder privatskovbruget.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.01-11
Forfattere: J. Bo Larsen og Anders Busse Nielsen.