Dato: 01-11-2005 | Videnblad nr. 03.01-12 Emne: Skovdriftsformer

Bøg - Skovudviklingstype 11

Videnbladet handler om skovudvik­lingstypen »Bøg«. Skovudviklingstyperne er en række modeller, der beskriver den på lang sigt ønskede bevoksningstype, den tilstræbte sam­mensætning af træarter samt mulig udviklings- og foryngelsesdynamik i forbindelse med en konvertering til naturnær skovdrift på en given lokalitet. Udviklingen af skovudviklingstyperne er blevet til i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, og der er desuden hentet input fra en række centrale aktører med interesse i dansk skovbrug, blandt andet privatskovbruget. Læs om baggrund og begreber i Videnblade Skovbrug nr. 3.1-11.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.01-12
Forfattere: J. Bo Larsen og Anders Busse Nielsen.