Dato: 01-02-1994 | Videnblad nr. 03.03-01 Emne: Valg af proveniens

Proveniensvalg i sitkagran

- en oversigt

Dette Videnblad er et sammendrag af proveniens-erfaringer fra danske sitkagranforsøg anlagt og målt i perioden 1918 til 1992, i alt 27 forsøg.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-01
Forfatter: Ulrik Braüner Nielsen