Dato: 01-09-1994 | Videnblad nr. 03.03-06 Emne: Valg af proveniens

Et proveniensforsøg med rødel

Skovrider Mørk-Hansen (1925) beskriver i Dansk Skovforenings Tidsskrift, hvordan danske rødellebevoksninger mistrives. Han mener, at rødellens sygelighed skyldes, at der anvendes frø fra udenlandske bevoksninger.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-06
Forfatter: Hans Kristian Kromann