Dato: 01-11-1994 | Videnblad nr. 03.03-07 Emne: Valg af proveniens

Et forsøg med rødgranprovenienser fra Øst- og Sydøsteuropa anlagt i Nordsjælland i 1970

Provenienserne til forsøget blev udpeget under en rundrejse i oktober 1962 i Rumænien af en rumænsk/skandinavisk gruppe af forsøgsfolk. Der blev udpeget 20 rødgranbevoksninger fordelt med en bevoksning i Vestkarpaterne, 17 i Østkarpaterne og to i Sydkarpaterne.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-07
Forfatter: Hans Kristian Kromann